usemap O firmie Oferta Certyfikaty Realizacje Referencje Kontakt Praca O firmie Napisz do nas

Drogi, ekrany akustyczne, wiadukty, mosty

 

WYMIANA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH ELEWATORA M11 NA NABRZEŻU REGALICA W SZCZECINIE

zamawiający: BULK CARGO - Port Szczecin Sp. z o.o.
rok: 2018
zakres prac:

 • Demontaż istniejącej nawierzchni z płyt betonowych.
 • Wyprofilowanie i podniesienie podłoża.
 • Ułożenie nawierzchni z nowych płyt betonowych 6,0x2,0m.
 • Przełożenie kostki betonowej przy bramach wjazdowych.

 

WYKONANIE ZJAZDU Z UL. LOGISTYCZNEJ NA TEREN STOCZNI MARCO SERVICE SP. Z O.O. W SZCZECINIE

zamawiający: MARCO SERVICE Sp. z o.o.
rok: 2019
zakres prac:

 • Wykonanie zabezpieczenia instalacji podziemnych.
 • Wykonanie przepustu drogowego w rowie melioracyjnym.
 • Wykonanie fundamentów bramy i furtki.
 • Wykonanie chodnika i zjazdu z kostki betonowej na podbudowie i wzmocnionym podłożu o łącznej powierzchni 242m2.
 • Zagospodarowanie terenu i uzupełnienie ogrodzenia wraz z montażem bramy i furtki.

 

PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ PŁOCICZNĄ NA TERENIE DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO W O.O KAMIENNA ORAZ PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ PŁOCICZNĄ NA TERENIE DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO W O.O SITNO

zamawiający: DPN
zakres prac:

 • Kompleksowe wykonanie przebudowy dwóch mostów (m.in. roboty palowe, roboty żelbetowe, konstrukcja stalowa, konstrukcja drewniana).

 

Budowa Obwodnicy miasta Trzebiatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102

zamawiający: "EUROVIA POLSKA" S.A.
zakres prac:

 • Wykonanie wzmocnienia słabonośnego podłoża w technologii kolumn wykonanych metodą Controlled Modulus Columns o średnicy 400 i 600mm i długości łącznej równej: 23 236 mb pod realizowane drogi krajowe
 • Wykonanie obciążeń próbnych w ilości 12.

 

Budowa ścieżki rowerowej z Lewo brzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie.

zamawiający: "EUROVIA POLSKA" S.A.
zakres prac:

 • Wykonanie na długości 300 m żelbetowego muru oporowego o wysokości 6,0 m.
 • Zabezpieczenie użytkowanej drogi krajowej ściankami stalowymi na odcinku 300 m.
 • Roboty towarzyszące.

 

Remont zjazdu z Trasy Zamkowej - nitka Gdańska w Szczecinie

zamawiający: ZDiTM Szczecin ; INTOP Szczecin Sp. z o.o
zakres prac:

 • wzmocnienie podłoża pod jezdnią kolumnami żelbetowych typu Franki w ilości 85 sztuk ;
 • wykonanie żelbetowej płyty amortyzującej,
 • przebudowa gzymsów murów oporowych wraz z powłokami z żywic

 

Budowa Oczyszczalni ścieków POMORZANY w Szczecinie etap I, faza I

zamawiający:ZDiTM Szczecin ; STALMONT Szczecin
zakres prac:

 • droga dojazdowa do oczyszczalni
 • roboty ziemne ,wymiana słabonośnych gruntów, odwodnienie - 5670 m2

 

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostoja k. Szczecina

zamawiający:Akademia Rolnicza w Szczecinie
zakres prac:

 • droga z płyt prefabrykowanych żelbetowych 2200m2

 

Modernizacja drogi Krajowej nr 10 na odcinku Szczecin- Bydgoszcz

zamawiający: S.P.B. "PRZEMBUD" Szczecin
zakres prac:

 • mur osłonowy wzdłuż drogi o dł. 160 m bloczków typu Lusaflor
 • żelbetowe przepusty drogowe 16 szt.
 • ścianki stalowych typu PU-6 na odcinku 124.5 m
 • pale żelbetowe wiercone ? 700 mm pod ekrany akustyczne 80 szt.

 

Wykonanie dróg gruntowych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Szczecin
zakres prac:

 • fragmentów dróg wew. warstwa nośnej z tłucznia lub recyklatu betonowego,
 • zamkniecie mieszanka optymalna 2800 m2

 

Modernizacja Wiaduktu Kolejowego w m. Chodzież k. Poznania

zamawiający: ZDiTM Szczecin ; STALMONT Szczecin
zakres prac:

 • ścianki szczelne stalowe 860 m2
 • przyczółki, płyty przejściowe, ustrój nośny płyty głównej 392 m3
 • montaż zbrojenia 64t
 • roboty rozbiórkowe

 

Kompleksowe wykonanie zjazdu na plaże m. Pustkowo

zamawiający: Urząd Morski Szczecin
zakres prac:

 • droga dojazdowa na gruncie dł. 64,5 m
 • umocnienie skarp klifu w obrębie zjazdu
 • umocnienie fragmentów wydm elementami prefabrykowanymi

 

Modernizacji Bazy Magazynowej nr 91 PKN ORLEN w Szczecinie

zamawiający: PROCHEM S.A. Warszawa
zakres prac:

 • kompleksowe wykonanie nawierzchni KR5   3188 m2
 • kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki betonowej KR4 2705m2
 • kompleksowe wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu B35 W8 3188 m2

 

Terminal przeładunku i magazynowania substancji ciekłych w Szczecinie

zamawiający: BALTCHEM Zakłady Chemiczne w Szczecinie
zakres prac:

 • kompleksowe wykonanie dróg p. pożarowych z tłucznia i recyklingu betonowego 6860 m2

 

Modernizacja Bazy Sprzętu Zmechanizowanego w Porcie Szczecin

zamawiający: ZPSŚ ; STALMONT Szczecin
zakres prac:

 • wzmocnienie słabonośnego podłoża 1930 m2
 • wykonanie wylewanych płyt żelbetowych z możliwością demontażu 1930 m2
 • trawniki , nasadzenia

 

Obwodnicy Zieleniewo, Morzyczyn. Kobylanka, Motaniec w ciągu drogi krajowej nr 10 Szczecin-Bydgoszcz

zamawiający: NCC Aktiebolag, SOLNA Szwecja
zakres prac:

 • kompletne wykonanie ekranów pochłaniających RAB 6000 m2
 • wykonanie pali żelbetowych monolitycznych typu CFA A 600mm 520 szt.
 • montaż stalowych słupów "HEA 160" 545 szt.

 

Hala handlowo-magazynowa w Szczecinie przy ul. 1-go Maja

zamawiający: TIMBEX" sp. z o.o. Gorzów Wlkp.
zakres prac:

 • kompleksowe wykon. placów postojowych, składowych z kostki betonowej 3860 m2
Copyright©Dorbud 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie MDesign