usemap O firmie Oferta Certyfikaty Realizacje Referencje Kontakt Praca O firmie Napisz do nas

BUDOWA NALEWNI AUTOCYSTERN NA TERMINALU BALTCHEM S.A. PRZY UL. KUJOTA W SZCZECINIE

zamawiający:BALTCHEM S.A.

rok: 2017-2018

zakres usług:

 • Wykonanie kompleksowego wzmocnienia podłoża pod fundamentami i stanowiskami nalewczymi za pomocą pali CFA i kolumn przemieszczeniowych FDP o łącznej długości 2998mb.
 • Wykonanie nawierzchni betonowej pod stanowiska nalewcze i instalacje dodatków firmowych o łącznej powierzchni 1453m2.
 • Wykonanie żelbetowych fundamentów pod obiekty i instalacje nalewni.
 • Wykonanie kanalizacji i pompowni wód deszczowych oraz rurociągów wody i piany ppoż.
 • Wykonanie nawierzchni dróg i placów z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 3920m2 na wzmocnionym podłożu.
 • Wykonanie ogrodzenia granicznego o łącznej długości 115mb.

Port Nabrzeże Górnośląskie.

zamawiający: "INFRA - PORT" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bytomskiej 3-6

zakres usług:

 • Wykonanie pali typu franki fi508 w ilości sztuk: 90.
 • Wykonanie wzmocnienie słabonośnego podłoża o powierzchni 1 440 m2 w celu przeniesienia obciążeń 100 /m2 w technologii kolumn betonowych wykonanych metodą Controlled Modulus Columns i geosiatek..

Terminal przeładunku i magazynowania substancji ciekłych w Szczecinie.

zamawiający: Zakłady Chemiczne Baltchem S.A.

zakres usług:

 • Wykonanie płyty żelbetowej na palach franki fi 508mm, powierzchni 620 m2 i wielkości betonowania równej: 300 m3.
 • Wykonanie kanalizacji technologicznej .

1. Budowa toru przesuwnicy iglicowo - nawierzchniowej na terenie PKP CARGO WAGON - Szczecin

zamawiający: Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.

zakres usług:

 • Wykonanie pali wierconych typu CFA o średnicy 500 mm w ilości 40 sztuk.
 • Wykonanie belki oczepowej wraz z budową toru.

Terminal przeładunku i magazynowania substancji ciekłych w Szczecinie

zamawiający: BALTCHEM Zakłady Chemiczne w Szczecinie

zakres usług:

 • fundamenty dla 3 zbiorników stalowych
 • pale Franki A 508 mm 285szt
 • konstrukcja żelbetowa płyt - 785 m3
 • konstrukcje żelbetowe nalewaków : morskiego, autocystern
 • taca szczelna nalewaka kolejowego 280 m2
 • kanalizacja technologiczna , sanitarna ,drenaż
 • przepusty , kolumny żwirowe i betonowe
 • zbiornik wody p. pożarowej i przepompowni 1280 m3
 • osadnik oraz separator wód kanalizacji technologicznej
 • rozbiórki wiaty żelbetowej i hali stalowej7820 m3
 • pełnienie funkcji kierownictwa robót

Modernizacji Bazy Magazynowej nr 91 PKN ORLEN w Szczecinie

zamawiający: PROCHEM S.A. Warszawa

zakres usług:

 • park zbiorników magazynowych    
 • podczyszczania ścieków deszczowych    
 • stanowisko rozdzielcze instalacji ppoż.   szt. 2  
 • instalacja dozowania dodatków    
 • zbiornik awaryjnego rozładunku    
 • front załadunkowy autocystern    
 • pompownia rozładunkowa    
 • front rozładunkowy cystern kolejowych    
 • instalacja technologiczna przesyłu paliw- fundamenty
 • kolejowy front rozładunkowy- taca szczelna z płyt KARO
 • kompleksowe wykonanie nawierzchni KR5 i KR4  
 • kompleksowe wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu B35 W8  
 • wykonanie pali CFA dla obiektów kubaturowych

   

Modernizacji Bazy Magazynowej nr 94 PKN ORLEN w Świnoujściu

zamawiający: AGAT "sp. z o.o. Koluszki

zakres usług:

 • kolejowy front rozładunkowy(projekt i wykonanie) - taca szczelna monolityczna,
 • fundamenty na palach wierconych konstrukcji wsporczej instalacji przeciw upadkowej,
  kompleksowa modernizacja torów,
 • drogi wewnątrzzakładowe żelbetowe.
Copyright©Dorbud 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie MDesign